Nieuws
Een nieuw begin
januari 2018
 Het nieuwe jaar begint met een nieuwe, frisse start. Onder meer met de inschrijving bij een andere, grotere beroepsvereniging: de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswij...
lees verder »

Voor u gelezen
Boeken
Genezen is geen proces van uitsluitend cel(bio)chemie en een fysieke kwestie. Daar komt veel meer bij kijken; Genezen is Heel-worden. Heelwording over alle niveau's: fysiek, maar oo...
lees verder »

Natuurgeneeswijzen

Binnen de natuurgeneeswijzen worden veel alternatieve therapie-vormen samen gebracht. Liever spreken we hier van complementaire/ aanvullende geneeswijzen. De academische kennis uit de reguliere geneeskunde wordt gekoppeld aan de inzichten van complementaire geneeswijzen. Uit beide richtingen zijn de goede en zinvolle aspecten gebruikt en samengevoegd. Dit geldt zowel voor de diagnose als voor de therapie, de behandel- en adviesfase.
Namelijk:

  • Reguliere geneeskunde (anatomie, fysiologie, pathologie)
  • Traditionele Chinese geneeskunde en Ayur Veda (filosofie, diagnostiek en voedingsleer)
  • Homeopathie, kruidenleer en orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen en  mineralenleer)
  • Electro fysiologische diagnostiek
  • Filosofie en psychologie

De Natuurgeneeskundig therapeut dient volgens richtlijnen praktijk uit te oefenen en zich jaarlijks bij te scholen.

Electro Fysiologische Diagnostiek
Electro-fysiologische diagnostiek, ook wel EFD genoemd, is een vernieuwde en verfijnde versie van Electro-acupunctuur volgens Dr. Voll (EAV).
Met EFD wordt de huidweerstand van 80-100 acupunctuurpunten gemeten op handen en voeten. De meetwaarden zijn gerelateerd aan organen en hun functies. Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan, zal de weerstandswaarde van het bijbehorende EFD-punt afwijken. Zo is het mogelijk om uitgebreid onderzoek te doen naar algemene fysiologische functies. Ook is het mogelijk specifieke hormoon- en/of enzymfuncties en medicatie uit te testen.
EFD is er op gericht de oorzaak van de klachten op te sporen. Uniek aan de EFD is dat er een brede integrale diffentiaaldiagnostiek wordt toegepast.

Wat kunt u tijdens een Natuurgeneeskundig consult verwachten?
Na het maken van een afspraak krijgt u een vragenlijst thuisgestuurd. Hierin wordt gevraagd naar uw klachten, medische voorgeschiedenis, algemene symptomen etc.
Deze vragenlijst, die u voor de afspraak heeft teruggestuurd, wordt met u doorgesproken en verder uitgewerkt tijdens het intake consult.
Dan volgt het onderzoek, dit kan bestaan uit:

  • Pols- en tongdiagnostiek volgens de traditionele Chinese geneeskunde en Ayur Veda.
  • Lichamelijk onderzoek (zoals gewrichten, huid, buikorganen etc.)
  • Electro-fysiologische diagnostiek: er worden ca. 80 - 100 punten gemeten op handen en voeten.

Tijndens het tweede deel van het intake consult wordt aan de hand van de resultaten van het onderzoek de medicijnkeuze bepaald. Deze keuze wordt gecontroleerd met behulp van de Electro Fysiologische Diagnostiek.
De resultaten van het onderzoek worden met u doorgesproken en vervolgens wordt een therapieplan opgesteld. In het advies wordt aangegeven welke middelen dienen te worden gebruikt (homeopathisch, orthomoleculair, kruiden etc.) en/of welke voedingsadviezen dienen te worden gevolgd. Zonodig kan worden verwezen naar een reguliere arts, osteopaat, psychotherapeut, e.a.
Binnen 2 weken na de intake ontvangt u een schriftelijke rapportage van het onderzoek met het therapieplan.

Vervolgconsulten:
Over het algemeen volgt er 2 tot 4 weken later een herhalingsconsult met een volledige controlemeting.
Wanneer alles volgens verwachting verloopt, gaat daarna de frequentie van de consulten omlaag,
Tussen de consulten zit later gemiddeld 2- 3 maanden.